Psyche

پر بازدیدترین ها:

یوگای کندالینی چیست؟

یوگا کندالینی شکلی از یوگا است که شامل آواز خواندن ، تمرینات تنفسی و حالت های تکراری است. هدف آن فعال کردن انرژی کندالینی یا شکتی شما است.

آپدیت های اخیر

آمی، فرزند ستارگان (کودک کهکشانی)

هنگامی که برای اولین بار در سال 1986 منتشر شد، آمی، فرزند ستارگان ( کودک کهکشانی) توسط نویسنده شیلیایی انریکه باریوس، موفقیتی بدیهی در دنیای اسپانیایی زبان به دست آورد. این داستان سپس به چندین زبان دی…

ادغام سایکدلیک چیست؟

ادغام در یک تعریف کلی به معنای “به هم پیوستن اجزا برای ایجاد یک کل است.” ادغام سایکدلیک کمک می کند تا کاربر به یک حس “کلیت” دست پیدا کند که از طریق اهداف تعیین شده خود برای درمان به دنبال آن هستند.

یوگای کندالینی چیست؟

یوگا کندالینی شکلی از یوگا است که شامل آواز خواندن ، تمرینات تنفسی و حالت های تکراری است. هدف آن فعال کردن انرژی کندالینی یا شکتی شما است.

6 راه برای آسان تر کردن مدیتیشن

هدف از مدیتیشن این است که به ما کمک کند یاد بگیریم برای خودمان وقت بگذاریم. رعایت یک برنامه منظم مدیتیشن می تواند یک چالش باشد. با توجه به نیازهای زندگی روزمره، به موقع برای مدیتیشن نشستن ممکن است غی…

7 مزیت علمی پرانایاما

پرانایاما تمرین تنظیم تنفس است. این یکی از اجزای اصلی یوگا، تمرینی برای سلامت جسمی و روانی است. در سانسکریت، “پرانا” به معنای انرژی زندگی و “یاما” به معنای کنترل است.


Service

Articles related to topics with meditation, Reiki, yoga as well as healing herbs.
The balance between the soul and the body is our focus

Social Networks