مستند Reconnect

نمایش آنلاین مستند Reconnect “اتصال مجدد” Reconnect – London Real’s Brand New Documentary Feature Film | New York Premiere February 13th 2020 در این مستند مجری برنامه London Real برایان رز برای داشتن یک سفر سایکدلیکی به کاستاریکا سفر میکند.در این سفر او به همراه دنیس مکننا مراسم آیاهواسکا را ادامه مطلب…