مستند سایکدلیکا – فرکانس های سایکدلیک

منتشرشده توسط Admin در تاریخ

مستند سایکدلیکا

دانلود و تماشای آنلاین

موسیقی به دلیل تأثیرات روانشناختی آن، به ویژه بر احساسات، به عنوان عنصر کلیدی درمان با کمک سایکدلیک ها شناخته می شود.
هدف پشت موسیقی و سایکدلیک ها از دیرباز این است که شنونده را به سفری در ضمیر ناخودآگاه ببرد و حس واقعیت تغییر یافته را القا کند. هنگام گوش دادن به موسیقی در سفرهای سایکدلیکی، مردم اغلب احساس سرخوشی، درون نگری و ارتباط بیشتر با دنیای اطراف خود را توصیف می کنند.

فرکانس های خاص اثرات خاصی را در بدن و ذهن انسان ایجاد می کنند. بدن و ذهن ما به شدت به طیف وسیعی از فرکانس‌ها در موسیقی و صداهای محیط اطرافمان حساس است. استرس را از بین میبرد و سیستم ایمنی بدنمان را تقویت میکند.

یکی از شناخته شده ترین تأثیرات فرکانس صدا بر روانشناسی انسان، توانایی آن در تأثیرگذاری بر احساسات است. فرکانس‌های مختلف می‌توانند احساسات متفاوتی را در شنوندگان برانگیزند. به عنوان مثال، فرکانس‌های پایین‌تر اغلب با احساس آرامش و حالت جریان همراه است، در حالی که فرکانس‌های بالاتر معمولاً با شادی، هیجان یا تنش مرتبط هستند.

تحقیقات نشان داده است که فرکانس‌های خاصی می‌توانند توجه، حافظه و یادگیری را بهبود بخشند، در حالی که برخی دیگر می‌توانند باعث حواس پرتی و اختلال در عملکرد شوند و امواج مغزی را تغییر دهند.

روش دیگری که فرکانس صدا می تواند بر روانشناسی انسان تأثیر بگذارد، تأثیر آن بر بدن فیزیکی است. امواج صوتی می توانند باعث ایجاد ارتعاش در مایعات بدن شوند و این ارتعاشات می توانند اثرات فیزیولوژیکی مختلفی ایجاد کنند. به عنوان مثال، امواج صوتی با فرکانس پایین می تواند باعث آرامش بدن و آزاد شدن تنش شود، در حالی که فرکانس های بالاتر می تواند بدن را تحریک و انرژی ببخشند. به همین دلیل است که سایکدلیک تراپی و موسیقی درمانی اغلب به عنوان درمان های مکمل برای انواع بیماری های جسمی و روانی مانند اضطراب، افسردگی، بی خوابی و درد مزمن استفاده می شوند.

فرکانس صدا همچنین می‌تواند تأثیر قدرتمندی بر سیستم پاسخ به استرس بدن داشته باشد. موقعیت ها و محیط های استرس زا می توانند تولید هورمون استرس کورتیزول را افزایش دهند که می تواند اثرات منفی بر بدن و ذهن داشته باشد. با این حال، تحقیقات نشان داده است که گوش دادن به فرکانس ها و ریتم های خاص می تواند به تنظیم سیستم پاسخ به استرس و کاهش سطح کورتیزول کمک کند.

این قسمت از مستند سایکدلیکا به تاثیر فرکانس بر ذهن و بدن و اثرات سازنده و یا مخرب آن میپردازد.

لینک دانلود مستند سایکدلیکا – فرکانس های سایکدلیک